Doelstellingen

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstigeen levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

  • Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het¬†stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  • Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  • Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  • Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Comments are closed